Bine ati venit!

Comitetul Director şi Biroul Executiv al Asociaţiei Române de Examinări Nedistructive- ARoENd se adresează tuturor celor care sunt membri ai asociaţiei, persoane fizice şi juridice, managerilor agenţilor economici cu capital de stat şi privat, precum şi tuturor persoanelor sau firmelor interesate de problematica examinărilor nedistructive din România şi din străinătate.

Asociaţia Română de Examinări Nedistructive - ARoENd s-a infiinţat în anul 1990, ca asociaţie profesională, ştiinţifică, neguvernamentală şi independentă, avand ca scop principal promovarea şi protecţia activităţii de control nedistructiv în România, precum şi promovarea de către toţi membrii săi a normelor nationale şi internaţionale de protecţia muncii, igienei şi de protecţia mediului înconjurător.

Circa 200 de specialişti români s-au înscris în asociaţie, iar în anul 1994 am organizat cu sprijinul SC SIDERURGICA SA, la Hunedoara în perioada 11-13 mai , primul Simpozion Naţional , cu participare internaţională.

Au urmat Simpozioanele de la Călimăneşti-Căciulata din anul 1995 cu sprijinul S.C.VILMAR S.A., Mamaia 1996 cu sprijinul S.C. PETROMIDIA S.A., Poiana Braşov 1997 şi 1998, etc.

Ne aducem aminte cu plăcere ca în anul 2013 în perioada 12.06-14.06. s-a desfăşurat la Mamaia, staţiune pe litoralul Mării Negre , ediţia a XX-a a Simpozionului Internaţional al asociaţiei. La festivitatea de deschidere a Simpozionului un număr de 27 de specialişti români şi străini şi firme au primit Diplome de Excelenţă pentru activitatea în domeniul examinărilor nedistructive, instruire de personal, sprijin în activitatea ARoENd .

Vrem să mulţumim pe această cale tuturor celor care ne-au sprijinit fizic, moral, material şi mai ales sufleteşte să ajungem la al XXIII-lea Simpozion al ARoENd , care s-a organizat la Mamaia în perioada 31.08-02.09.2016 şi la care am fost deosebit de onoraţi de prezenta Preşedintelui EFNDT dl.Peter Trampus .

Făcând un bilanţ al acestor ani, putem aprecia că în fiecare an au participat la Simpozioanele ARoENd peste 100 de specialişti români şi străini, ocazie favorabilă pentru prezentarea unor comunicări tehnice de mare interes şi un bun prilej pentru firmele expozante de a-şi prezenta ultimele noutăţi în domeniul aparaturii, materialelor şi accesoriilor utilizate în examinările nedistructive.

S-a reusit în mare parte să se realizeze o îmbinare între noutatea ştiinţifică şi progresul realizat în domeniul examinărilor nedistructive, cu realitatea practică. În aceşti ani ne-am preocupat de o mai buna informare a specialiştilor români asupra noutăţilor din domeniu şi am reuşit în cadrul unor ediţii ale Simpozionului ARoENd să lansăm traduceri ale unor specialişti recunoscuţi din străinatate dar şi lucrări în domeniul examinărilor nedistructive ale unor autori români.

In anul 1998 am reuşit să creăm în cadrul ARoENd un Departament de Certificare, ca organism independent de certificare a personalului, care are structura administrativă şi organizatorică ce respecta cerinţele SR EN ISO/CEI 17024:2012 şi care certifică personal în examinări nedistructive în conformitate cu prevederile SR EN ISO 9712:2013.

În data de 22.01.2015 la reînnoirea acreditării ARoENd a primit certificatul de acreditare PS 012, prin care Asociaţia de Acreditare din România-RENAR, recunoscută ca Organism Naţional de Acreditare prin OG 23/2009, atestă că ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE- ARoENd prin DEPARTAMENTUL DE CERTIFICARE-D.C.- ARoENd îndeplineşte cerinţele SR EN ISO/CEI 17024: 2012 şi este competentă să efectueze activităţi de CERTIFICAREA PERSOANELOR în conformitate cu SR EN ISO 9712:2013.

La data de 25.01.2017 ARoENd a primit certificatul de acreditare ON 059, prin care Asociaţia de Acreditare din România-RENAR, recunoscută ca Organism Naţional de Acreditare prin OG 23/2009, atestă că ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE- ARoENd prin DEPARTAMENTUL DE CERTIFICARE-D.C.- ARoENd îndeplineşte cerinţele SR EN ISO/CEI 17024: 2012 şi este competentă să realizeze sarcinile specifice de evaluare a conformităţii prevăzute de HG 123/2015 cu modificările şi completările ulterioare care transpune Directiva europeană 214/68/UE.

Până la data de 10.04.2017 au fost certificate un număr de 1307 persoane în domeniile ultrasunete, radiaţii penetrante, lichide penetrante, magnetoscopie, curenţi turbionari, control vizual pentru nivelul 1, 2 şi 3, in termen de valabilitate fiind 498 de certificate.

Un număr important de persoane certificate de ARoENd îşi desfăşoară în prezent activitatea în străinătate dovedind prin calitatea muncii desfăşurate competenţă şi profesionalism. Avem colegi care lucreză în Norvegia, China, Egipt, Olanda, Austria, etc şi sunt apreciaţi ca foarte buni specialişti în examinări nedistructive.

În perioada 13.06-17.06.2016 s-a desfăşurat la München, a XIX-a Conferinţă Mondială NDT la care , din partea României a participat ARoENd cu stand expoziţional!

Cu această ocazie am lansat nr.1 ( 5 )/ 2016 al revistei EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE care s-a bucurat de aprecieri din partea colegilor din străinătate!

VĂ RUGĂM SĂ FIŢI ALĂTURI DE NOI!

Vă invităm să deveniţi membri şi membri susţinători ai ARoENd ! Să nu uităm că anul 2017 va însemna un alt moment important al ARoENd : Simpozionul Internaţional ediţia a XXIV-a care se va desfăşura la Mamaia în perioada 14.06-16.06.2017.

Invităm specialiştii în domeniul examinărilor nedistructive , din România şi din străinătate, managerii si toate persoanele interesate să participe la această manifestare tehnico-ştiinţifică a asociaţiei noastre.ARoENd

Pentru detalii si informatii, contactati-ne folosind datele de contact de mai jos:

Str.Şoldanului nr.7, bloc 137, sc.A, ap.4, sector 4, cod postal 042042 Bucureşti, tel/fax: 0040213325843

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.aroend.ro

Ing.Adrian Stanciu - Preşedinte ARoENd
0740065973  

Fiz. Niculae Doniga- Director DC-ARoENd
0724670448