Taxele de certificare

1. Pentru metodele PT,MT,VT,ET:

 • sectorul 1 (c),2( f),4(t),5(wp)
 • sectorul 3(w)
  • 50 EUR/metoda/sector - nivelul 1
  • 100 EUR/metoda/sector - nivelul 2
  • 150 EUR/metoda/sector - nivelul 3

2. Pentru metoda RT: sector 1 si 3:

 • 50 EUR/sector - nivelul 1
 • 150 EUR/sector - nivelul 2
 • 250 EUR/sector - nivelul 3

3. Pentru metoda UT:

 • 50 EUR/sector - nivelul 1
 • 125 EUR/sector - nivelul 2
 • 200 EUR/sector - nivelul 3

Taxa certificat = 25 EUR
Taxa duplicat = 25 EUR

Nota 1. Pentru metodele UT daca se solicita certificarea pentru mai mult de 2 sectoare se aplica o reducere de 25% ( la prima certificare).

Nota 2. Pentru obtinerea certificarii in domeniul reglementat, taxele se majoreaza cu 10%.

Nota 3. Achitarea taxelor se face in echivalent lei la cursul BNR al zilei de depunere a cererii in vederea susţinerii examenului, la care se adauga 19%TVA, in contul ARoENd RO59RNCB0067004779290001 BCR DR.FELIX.

Nota 4. Certificarea intr-un sector industrial reprezinta din punct de vedere al taxelor insumarea taxelor pentru sectoarele reprezenta produse.

Nota 5. Taxa de reînnoirea a certificatului 50% din taxa de certificare.

Nota 6. Taxa de recertificarea a certificatului 75 % din taxa de certificare.